Bảo Hiểm Ô Tô - [Hỏi - Đáp] - Bảo Hiểm Ô Tô Bảo Hiểm Ô Tô - [Hỏi - Đáp]

Bảo Hiểm Ô Tô - [Hỏi - Đáp]

Bảo Hiểm Ô Tô - [Hỏi - Đáp]

Báo giá bảo hiểm của tôi có chính xác không?
Nếu bạn cung cấp thông tin xe, người lái xe, và thông tin lịch sử bồi thường chính xác và chúng tôi có thể xác nhận thông tin này trong hệ thống của chúng tôi, báo giá của bạn sẽ chính xác. Báo giá bạn thấy trực tuyến chính là số tiền bạn sẽ thanh toán.

Tại sao tôi phải cung cấp thông tin này để lấy báo giá bảo hiểm?
Chúng tôi chỉ lấy những thông tin cần thiết để có thể cung cấp cho bạn báo giá bảo hiểm chính xác nhất với từng trường hợp. Vui lòng tham khảo Chính sách về quyền riêng tư để biết thêm chi tiết. 

Đây có phải là báo giá dự kiến?
Không, đây là báo giá chính xác. Chúng tôi muốn cung cấp báo giá chính xác nhất để bạn có thể quyết định tham gia bảo hiểm của chúng tôi.

Công ty có bảo hiểm cho những sản phẩm nào khác nào xe cơ giới?
Ngoài bảo hiểm xe cơ giới, chúng tôi còn cung cấp trực tuyến bảo hiểm du lịch, bảo hiểm nhà cửa, và bảo hiểm tai nạn con người. Bạn có thể gọi cho chúng tôi  0944 527 627 / 0989 102 462 để tìm hiểm thêm những sản phẩm bảo hiểm khác.

Làm sao để yêu cầu bồi thường?
Hãy gọi cho chúng tôi  0944 527 627 / 0989 102 462

Công ty có chương trình giảm phí?
Tân Bảo Hiểm có nhiều chương trình giảm phí, khuyến mãi. Phí giảm đã được thể hiện trong báo giá của bạn. Bạn sẽ thấy được chi tiết giảm phí hoặc khuyến mãi khi bạn hoàn thành báo giá.

Có khi nàoTân Bảo Hiểm không báo phí bảo hiểm thấp nhất?
Điều này có thể xảy ra trong vài trường hợp khi bạn so sánh với công ty bảo hiểm khác. Tuy nhiên, mua bảo hiểm là mua sự an tâm và dịch vụ khách hàng tốt cho dù là bạn tham gia bảo hiểm của công ty nào.

BẢO HIỂM ÔTÔ CỦA TÂN BẢO HIỂM


Chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn 24/7 theo số máy 0944 527 627 / 0989 102 462 từ những thắc mắc thông thường đến những tình huống khẩn cấp trong suốt chuyến đi.

Chúc bạn cùng gia đình và người thân luôn lái xe an toàn.

Tân Bảo Hiểm
Bảo hiểm Oto

Share this article :

Đăng nhận xét