Bảo hiểm thiệt hại vật chất Xe ô tô - Bảo Hiểm Ô Tô Bảo hiểm thiệt hại vật chất Xe ô tô

Bảo hiểm thiệt hại vật chất Xe ô tô

Bảo hiểm thiệt hại vật chất Xe ô tô


Người được bảo hiểm:

Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại Tân Bảo Hiểm

Phạm vi bảo hiểm:

Tân Bảo Hiểm bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây:

- Đâm, va, lật, đổ.
- Hoả hoạn, cháy, nổ.
- Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở.
- Vật thể từ bên ngoài tác động lên xe.
- Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
- Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ nêu tại quy tắc.

Ngoài ra Tân Bảo Hiểm còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

- Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;
- Chi phí đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất;
- Giám định tổn thất.

Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm:

Giá trị bảo hiểm: Do Tân Bảo Hiểm và Chủ xe thỏa thuận theo giá trị thực tế trên thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm: Là số tiền mà Chủ xe yêu cầu Tân Bảo Hiểm bảo hiểm cho xe của mình và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

BẢO HIỂM ÔTÔ CỦA TÂN BẢO HIỂM


Chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn 24/7 theo số máy 0944 527 627 / 0989 102 462 từ những thắc mắc thông thường đến những tình huống khẩn cấp trong suốt chuyến đi.

Chúc bạn cùng gia đình và người thân luôn lái xe an toàn.

Tân Bảo Hiểm
Bảo hiểm Oto

Share this article :

Đăng nhận xét