Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc - Bảo Hiểm Ô Tô Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Bảo hiểm bắt buộc là gì?
Là hình thức bảo hiểm nhà nước bắt buộc phải mua thông qua việc ban hành các văn bản luật và các thông tư, nghị định, ... Các loại hình bảo hiểm bắt buộc sẽ do nhà nước quản lý về điều kiện, điều khoản và quy định mức phí bảo hiểm. Nhà nước cũng quy định các công ty bảo hiểm bắt buộc phải bán nếu người mua bảo hiểm đủ điều kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc


Ai phải cần loại bảo hiểm này?
Tất cả các chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm
Công ty bảo hiểm sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và/hoặc tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).

Quyền lợi bảo hiểm
Bên thứ ba sẽ được công ty bảo hiểm chi trả những thiệt hại về người và/hoặc tài sản với mức tối đa như sau:

Về người: tối đa 70.000.000 đ / người / vụ tai nạn. Cụ thể:
Quyền lợi bảo hiểmMức bồi thường tối đa
Chết do tai nạnTrả đủ 70.000.000đ / 1 người / 1 vụ
Thương tật do tai nạnTrả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người"
  • Về tài sản: theo tổn thất thực tế, tối đa 70.000.000đ / vụ tai nạn.

Biểu phí bảo hiểm

Stt
Loại xe
Phí bảo hiểm năm (đồng)
I
Xe ô tô không kinh doanh vận tải

1
Loại xe dưới 6 chỗ ngồi
397.000
2
Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi
794.000
3
Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi
1.270.000
4
Loại xe trên 24 chỗ ngồi
1.825.000
5
Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan)
933.000
II
Xe ô tô kinh doanh vận tải

1
Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký
756.000
2
6 chỗ ngồi theo đăng ký
929.000
3
7 chỗ ngồi theo đăng ký
1.080.000
4
8 chỗ ngồi theo đăng ký
1.253.000
5
9 chỗ ngồi theo đăng ký
1.404.000
6
10 chỗ ngồi theo đăng ký
1.512.000
7
11 chỗ ngồi theo đăng ký
1.656.000
8
12 chỗ ngồi theo đăng ký
1.822.000
9
13 chỗ ngồi theo đăng ký
2.049.000
10
14 chỗ ngồi theo đăng ký
2.221.000
11
15 chỗ ngồi theo đăng ký
2.394.000
12
16 chỗ ngồi theo đăng ký
2.545.000
13
17 chỗ ngồi theo đăng ký
2.718.000
14
18 chỗ ngồi theo đăng ký
2.869.000
15
19 chỗ ngồi theo đăng ký
3.041.000
16
20 chỗ ngồi theo đăng ký
3.191.000
17
21 chỗ ngồi theo đăng ký
3.364.000
18
22 chỗ ngồi theo đăng ký
3.515.000
19
23 chỗ ngồi theo đăng ký
3.688.000
20
24 chỗ ngồi theo đăng ký
3.860.000
21
25 chỗ ngồi theo đăng ký
4.011.000
22
Trên 25 chỗ ngồi
4.011.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)
V
Xe ô tô chở hàng (xe tải)

1
Dưới 3 tấn
853.000
2
Từ 3 đến 8 tấn
1.660.000
3
Trên 8 đến 15 tấn
2.288.000
4
Trên 15 tấn
2.916.000

(Phí bảo hiểm trên đây chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng)

Các tài liệu liên quan:

Tài liệu đính kèm: 

Tân Bảo Hiểm
Liên hệ mua bảo hiểm: gọi 0989 102 462 / 0944 527 627
gặp Nhật Tân (Mr.) hoặc email newsunvn@gmail.com

BẢO HIỂM ÔTÔ CỦA TÂN BẢO HIỂM


Chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn 24/7 theo số máy 0944 527 627 / 0989 102 462 từ những thắc mắc thông thường đến những tình huống khẩn cấp trong suốt chuyến đi.

Chúc bạn cùng gia đình và người thân luôn lái xe an toàn.

Tân Bảo Hiểm
Bảo hiểm Oto

Share this article :

Đăng nhận xét